Wizyta + EKG, Kardiolog

150 zł

Wizyta u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie kardiologii. W skład wizyty wchodzi konsultacja + badanie EKG.

Wizyta + EKG + kontrola kardiostymulatora

150 zł

Wizyta połączona z kontrolą urządzenia stymulującego pracę serca.

Konsultacja
endokrynologiczna

150 zł

Wizyta u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie endokrynologii.

Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy

200 zł

Wizyta u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie endokrynologii. W trakcie wizyty przeprowadzane jest badanie USG tarczycy.

Konsultacja
kardiochirurgiczna

180 zł

Wizyta u specjalisty z dziedziny kardiochirurgii

Badanie EKG

20 zł

Badanie elektrokardiograficzne z opisem.

Echo serca

150 zł

Badanie ultrasonograficzne serca przy użyciu aparatu nowoczesnego aparatu GE Vivid S6.

Próba wysiłkowa

150 zł

Elektrokardiograficzne badanie podczas wysiłku na bieżni ruchomej.

Doppler tt. szyjnych

120 zł

Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych przy użyciu nowoczesnego aparatu GE Vivid S6.

USG jamy brzusznej

100 zł

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej przy użyciu nowoczesnego aparatu GE Vivid S.

USG tarczycy

80 zł

Badanie ultrasonograficzne tarczycy przeprowadzone przy użyciu nowoczesnego aparatu GE Vivid S6.

Holter RR

100 zł

Badanie trwające 24 godziny, podczas których co 30 minut automatycznie wykonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego. Wyniki zapisywane są na karcie pamięci i analizowane przez lekarza podczas wizyty.

Holter EKG 24h

100 zł

Badanie trwające 24 godziny, podczas których w trybie ciągłym w pamięci miniaturowego urządzenia zapisywane jest EKG pacjenta. Wynik jest analizowany przez lekarza podczas wizyty.

Holter EKG 48h

130 zł

Badanie trwające 48 godziny, podczas których w trybie ciągłym w pamięci miniaturowego urządzenia zapisywane jest EKG pacjenta. Wynik jest analizowany przez lekarza podczas wizyty.

Holter EKG 72h

150 zł

Badanie trwające 72 godziny, podczas których w trybie ciągłym w pamięci miniaturowego urządzenia zapisywane jest EKG pacjenta. Wynik jest analizowany przez lekarza podczas wizyty.

Pakiet
ZDROWE SERCE W CIĄŻY

320 zł

W SKŁAD PAKIETU WCHODZĄ:

  • Holter RR
  • Echo serca
  • Wizyta lekarska

Pakiet
ZDROWY SPORTOWIEC

330 zł

W SKŁAD PAKIETU WCHODZĄ:

  • Próba wysiłkowa
  • Echo serca
  • Wizyta lekarska