lek. med. Maciej Pruski

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog

Ordynator X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach od 2008 roku. Jeden z najbardziej doświadczonych operatorów w południowej Polsce w zakresie implantacji oraz kontroli i programowania kardiostymulatorów (rozruszników), kardiowerterów - defibrylatorów (ICD) oraz układów resychronizujących (CRT). Swoje wieloletnie doświadczenie kliniczne zbierał pracując m.in. w Klinice Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach w Ochojcu. Certyfikat eksperta elektroterapii i programowania urządzeń wszczepialnych Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA). Uczestnik wielu szkoleń kardiologicznych szczególnie w zakresie elektrokardiologii w Polsce oraz zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz EHRA . Prywatnie audiofil, motocyklista oraz pasjonat kulinarny. 

lek. med. Anna Sobieszek

Rezydent kardiologii

Lekarz X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach, gdzie zajmuje się głównie wykonywaniem badań echokardiograficznych (echo serca przezklatkowe, obciążeniowe, przezprzełykowe). Swoje umiejętności zdobywa na licznych kursach w zakresie kardiologii i ultrasonografii w Polsce i zagranicą, między innymi uczestniczka kursu Echo 3D w Padwie, we Włoszech u Luigi Badano oraz wielu warsztatów z echokardiografii przezprzełykowej u profesora Kukulskiego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wykonuje próby wysiłkowe, USG doppler tętnic szyjnych, USG tarczycy, odczytuje Holtery EKG i ciśnieniowe. Zajmuje się kontrolą kardiostymulatorów - uczestniczka wielu kursów firmy Medtronic w tym zakresie oraz szkolenia z programowania urządzeń wszczepialnych w Wiedniu, w Austrii pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Rytmu Serca. W oddziale zajmuje się głównie leczeniem niewydolności serca, wad zastawkowych, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej oraz diagnostyką duszności (spirometria). Swoje doświadczenie zbiera nie tylko w Oddziale Kardiologii ale również dyżurując w Oddziale Klinicznym Pulmonologii oraz w Pogotowiu Ratunkowym. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz europejskich towarzystw EHRA i EACVI.

dr n. med. Wojciech Fil

Specjalista kardiolog

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2015r.  pracownik II O. Kardiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami układu sercowo naczyniowego. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, wad zastawkowych serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca.
Specjalizuje się w przezskórnym /małoinwazyjnym/ leczeniu choroby niedokrwiennej serca /kwalifikacja i wykonywanie zabiegów poszerzania tt. wieńcowych z implantacją stentu/ oraz diagnostyką, kwalifikacją i leczeniem małoinwazyjnym ciężkiej stenozy aortalnej /walwuloplastyka zastawki aortalnej, TAVI/. Pacjentom zapewnia kompleksową opiekę- przeprowadza badania /echo serca, ekg, próba wysiłkowa, Holter EKG, Holter ciśnienia/, diagnozuje chorobę, kwalifikuje do zabiegu, wykonuje zabiegi, a także wsółpracuje z ośrodkami rehabilitacji kardiologicznej.  Publikuje prace w czasopismach naukowych, bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

lek. med. Maciej Pruski Jr

Rezydent kardiologii

Lekarz rezydent Kardiologii, pracuje w I Oddziale Kardiologiczno-Angiologicznym PAKS w Ustroniu. Zajmuje się leczeniem choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca oraz niewydolności serca. Szkoli się w leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej. Wykonuje badania echokardiograficzne, EKG wysiłkowe, a także Holter EKG i Holter ciśnieniowy. Odbył 1,5-roczny staż naukowy w USA (San Antonio, Texas). Młodszy asystent w Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland w Kostkowicach. Robi doktorat z obrazowania wewnątrznaczyniowego w chorobie wieńcowej.

lek. med. Grzegorz Jarosiński

Specjalista kardiolog

Specjalista kardiolog. Jest wieloletnim pracownikiem Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Górnośląskiego Centrum Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach-Ochojcu. Od 2004 jest samodzielnym operatorem
w zakresie elektrokardiologii tj. implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz kardiowerterów-
defibrylatorów z funkcją resynchronizującą. Wykonał ok 5000 zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych. Dodatkowo zajmuje się kontrolą wszystkich typów urządzeń wszczepialnych oraz kwalifikacją pacjentów do w/w zabiegów.
Medycyna to jego pasja. Lubi kontakt z ludźmi i stara się wykorzystać maksymalnie swoją wiedzę medyczną aby pomóc swoim Pacjentom.

lek. med. Michał Gibiński

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Certyfikat Eksperta Elektroterapii. Asystent Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca SUM w Katowicach-Ochojcu.
20-letnie doświadczenie w zakresie leczenia:
- choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca
- zaburzeń rytmu serca, wszczepiania i kontroli rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń do resynchronizacji serca.
- obsługuje najnowsze technologie elektroterapii: defibrylatory podskórne, rozruszniki bezelektrodowe (wewnątrzsercowe)

dr n. med. Bogusław Mazurek

Specjalista pediatrii, kardiolog dziecięcy

lek. med. Katarzyna Szparska

Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

dr n. med. Wojciech Domaradzki

Specjalista kardiochirurg